Életmód változtatás elősegítése!

  • Pozitív egészségképet kialakítani, formálni, az egészség érték jellegét tudatosítani.
  • Elsajátítani az egészség megõrzéséhez szükséges alapvetõ ismereteket, jártasságokat és készségeket.
  • Kulcsot adni az ésszerû döntések kialakításához, konfliktusok érdemi megoldásához, segítséget a belsõ érzelmi hangsúly megtalálásához és fenntartásához.
  • Megerõsíteni s családból hozott pozitív értékeket, illetve a negatívakat
    ellensúlyozni.
  • A gyereken keresztül a családok bevonása szûrések valamint elõadások tartása
    szakemberek bevonásával / pszichológus/