Az utóbbi években a tömegkommunikáció egyre hangsúlyosabban foglalkozik a magyar népesség egészségügyi állapotával és egészségmagatartásával. A magatartás egy életen át történõ szociális tanulás eredménye, amelyben a családon, az iskolán, kortárscsoportokon keresztül jelen van az egész társadalom a rendkívül sokirányú értékrendjével.

Az egészséges életmódra nevelés fontos része az ismeretek nyújtása a pozitív beállítódások, magatartások, szokások kialakítása, tehát a nevelõ munka során ezeknek párhuzamosan egymást erõsítve, elválaszthatatlan egységet alkotva kell
történni.

2013-évi tevékenységünk, életmód -változtatás szemléletre épült.
Célcsoport: gyerekek, fiatalok, szülõk bevonásával.

2009-tõl mûködik Mobil prevenciós team /folyamatos /
Helybe visszük a programokat tanórai illetve tanórán kívüli tagintézményekbe.
Együttmûködés:

  • Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási,
  • Mûvészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálat Intézménye.
  • Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképzõ Iskola.
  • Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti Szolgálat /jelzõ rendszer védõnõk, óvo nők,
    tanító, tanárok/
  • Gyula Város Egyesített Óvodája / 10 óvoda /

Működésünkkel híd szerepet látunk el az oktatási valamint a szociális intézményeknél.

2010-tõl folyamatos tanórai keretében megvalósuló foglalkozások Életviteli szokások, felvilágosító- életkori sajátosságok figyelembe vételével.

5-6 évfolyam
Téma: Barátság. Egészséges táplálkozás /150fõ/

7-8 évfolyam
Téma: Nemi úton terjedõ fertõzõ betegségek. Nemet mondjak. /200fõ/

2010-tõl folyamatos tanórán kívüli foglalkozások iskola minden csütörtök
15.00-16.00h.

Egyéni- csoportos foglalkozások, kreatív tevékenységek, korrepetálás, Motiválás, pozitív megerõsítés. Életkori sajátosságok figyelembe vételével. Évente megismétlõdõ programjaink Barangolás a természetben. Szelektív hulladékgyûjtés.
Környezetünk higiéniája. Rajzverseny.

Minden csütörtök 16.00-17.00h-ig várjuk a gyerekeket Mentálhigiénés Irodába, ahol szintén egyéni-csoportos foglalkozások, korrepetálás, vagy ha csak beszélgetni szeretne.
Helye: Gyula Esze Tamás u.2.sz. Elérhetõségérõl plakátok az iskolában valamint folyamatos hirdetés, helyi újság, szórólap.

2013.március 20.
5.Sz.Ált. Iskola Szûrés pedagógusoknak szülõknek /R-mérés, vércukor, testzsír/7.00-10h-ig. /80 fő/

2013. április 18. h-tól – Erkel Ferenc Gimnázium Kollégiuma ebédlõ elõadás
Téma: Káros szenvedélyek./ 50 fő/

2013.május 27-július 2. – II Gyulai Civil Hét május 29.-én 15.00-18.00 szűrés /100fő/

2013.május – Családsegítő Központban szakmai nap.

2013.augusztus 12-16-ig – Gyermekfelügyelet nyári szünetben. /40 fő/

2013. szeptember 06. – Előadás. Szicsek Margit Én az idõben, idõ az Énben /100 fő/.
Helye: Mogyoróssy János Városi Könyvtár

2013. szeptember 27. – Kirándulás /40 fő /6 fő felnőtt kísérő.

2013. október 14. – Erkel Ferenc Gimnázium tanórai Elõadás: Nemi úton terjedõ betegségek. /80 fő/

2013. otóber 05. – Családi Nap 5. Sz. Általános Iskola szervezetünk szûrést/ RR, vércukormérés. /80 fő/

2013. november 22. – Családi Nap Implom József Általános Iskola szûrés /RR vércukormérés/.
Rajzverseny az egészség jegyében gyerekeknek. Szülõknek elõadás. Önkéntesek bevonásával. Egész napos./300 fő/

2013. november 21. – Előadás. Szicsek Margit. Hogyan kovácsoljunk előnyt a sebezhetőségünkbõl./ 120 fő/
Helye: Mogyoróssy János Városi Könyvtár.

2013. december 03. – Németvárosi Óvodában szűrés óvónőknek, szülőknek./30 fő/

2013. december 12. – Egészségnap 5.Sz.Ált.Isk. 7-10.00h-ig szûrés, rajzverseny eredményhirdetése. Délután pedig szülőket szűrjük le. /400 fő/