Életmód változtatás elősegítése!

  • Pozitív egészségképet kialakítani, formálni, az egészség érték jellegét tudatosítani.
  • Elsajátítani az egészség megőrzéséhez szükséges alapvető ismereteket, jártasságokat és készségeket.
  • Kulcsot adni az ésszerű döntések kialakításához, konfliktusok érdemi megoldásához, segítséget a belső érzelmi hangsúly megtalálásához és fenntartásához.
  • Megerősíteni s családból hozott pozitív értékeket, illetve a negatívakat
    ellensúlyozni.
  • A gyereken keresztül a családok bevonása szűrések valamint elõadások tartása
    szakemberek bevonásával / pszichológus/